Ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Επιβατικού Ναυτιλίας(ΣΕΕΝ) και η Ένωση Λιμένων Ελλάδος εκτιμώντας την ιδιαίτερη σημασία των σχέσεων των δύο φορέων και το ρόλο τους στην ενδυνάμωση της οικονομίας και της νησιωτικότητας, στην ανάπτυξη των θαλασσίων μεταφορών (ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες εσωτερικού και Αδριατικής θάλασσας), αλλά και μέσα από τις ευρύτερες καταλυτικές επιδράσεις που δημιουργούνται σε άλλους τομείς (όπως τουρισμός, μεταποίηση, αγροτικός τομέας, εξωτερικό εμπόριο) με τη διακίνηση αγαθών και τη μετακίνηση των επιβατών αλλά και των επισκεπτών της χώρας στην ναυτιλιακή απασχόληση αλλά και στην απασχόληση και ανάπτυξη ευρύτερων παραγωγικών τομέων.
Αναγνωρίζοντας τη διαχρονική συν-αντίληψή τους και περαιτέρω την επωφελή συνεργασία τους που προκύπτει σε κοινούς τομείς προχώρησαν στη υπογραφή μνημονίου συνεργασίας την Παρασκευή 5 Απριλίου 2024 με σκοπό τη συνεργασία των δύο φορέων για την ανάληψη κοινών δράσεων στο πλαίσιο ευρύτερου στρατηγικού σχεδιασμού ενίσχυσης, στήριξης και αποτελεσματικής αντιμετώπισης θεμάτων κοινού ενδιαφέροντος.