Κλιμάκιο της Ενώσεως Εφοπλιστών Κρουαζιεροπλοίων και Φορέων Ναυτιλίας (ΕΕΚΦΝ), πραγματοποίησε επίσκεψη στους λιμένες Γυθείου και Μονεμβασιάς και είχε συναντήσεις με τους Φορείς Διαχείρισης των λιμένων και τους άλλους τοπικούς παράγοντες.

Συζητήθηκαν τα ακόλουθα θέματα που αφορούν τους λιμένες, προκειμένου για την εξυπηρέτηση των κρουαζιεροπλοίων και των μεταφερομένων με αυτά επιβατών – τουριστών που επισκέπτονται τα ενδιαφέροντα μέρη, στην ευρύτερη περιοχή των λιμένων.

1. Σχεδιασμοί έργων ανάπτυξης των υποδομών. Αναφορά έγινε σε σύγχρονο, ευκολότερο, συντομότερο και οικονομικότερο τρόπο κατασκευής κρηπιδώματος στον τύπο του finger piers.
2. Εφαρμογή μέτρων ασφαλείας (security), σύμφωνα με το ΔΚ ISPS.
3. Εξυπηρέτηση των πλοίων στα αγκυροβόλια.
4. Κατασκευή ναυδέτων.
5. Προετοιμασία στην εφαρμογή νέων μέτρων ελέγχου επιβατών προερχομένων από χώρες Non Schengen, Entry / Exit System, στο μέτρο που απαιτείται.
6. Ευκολίες παραλαβής στερεών και υγρών αποβλήτων και καταλοίπων, Reception Facilities.

Και οι δύο πλευρές συμφώνησαν όπως, υπάρξει συνέχεια των συναντήσεων, προκειμένου με τον τρόπο αυτό, να μπορούν να ακούγονται οι απόψεις των χρηστών στους σχεδιασμούς των έργων, πριν αρχίσει η εκτέλεση των.