ΕΛΕΓΧΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΛΟΙΩΝ[52948]