Στο κεντρικό λιμάνι του Πειραιά έδεσε σήμερα το πρωί, το BLUE HORIZON, ολοκληρώνοντας νωρίτερα τον απαραίτητο δεξαμενισμό του στην Ν.Ε.Ζ. Περάματος.

Σύμφωνα με το σύστημα κρατήσεων, το πλοίο της BLUE STAR FERRIES, θα παραμείνει στη γραμμή μέχρι τις 11/12.