Στον επισυναπτόμενο πίνακα, μπορείτε να βρείτε τα δρομολόγια της εταιρίας μας στην γραμμή Αλεξανδρούπολη – Σαμοθράκη για την περίοδο από 13/11/2020 έως 30/11/2020