Στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Διάσκεψης για τη Ναυτιλία, η Ένωσις Ελλήνων Εφοπλιστών (EEE) σε συνεργασία με την Ένωση Γερμανών Εφοπλιστών (VDR) διοργάνωσαν στις 19/9/2023 με επιτυχία κοινή εκδήλωση στις Βρυξέλλες, με την παρουσία των Προέδρων τους, της κας. Μελίνας Τραυλού και κας. Gaby Bornheim, αντίστοιχα.

Στο πλαίσιο της διοργάνωσης, η Πρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών, κα Μελίνα Τραυλού, δήλωσε:

«Ελληνική και γερμανική ναυτιλία συνενώνουμε τις δυνάμεις μας για την ανάδειξη του στρατηγικού ρόλου της ναυτιλίας στην ασφάλεια, στη σταθερότητα, στην ευημερία και στην ενεργειακή ανεξαρτησία της Ευρώπης και των πολιτών της.

Η διοργάνωση της κοινής μας εκδήλωσης με την Ένωση των Γερμανών Εφοπλιστών, στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Διάσκεψης των Βρυξελλών, αποτελεί μια σαφή πρωτοβουλία σύμπλευσης των δύο μερών. Συνενώνουμε τις δυνάμεις μας για την ανάδειξη του στρατηγικού ρόλου της ναυτιλίας στην προστασία και την ευημερία των ευρωπαϊκών οικονομιών και κοινωνιών.

Ως Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών, στόχος μας είναι η προάσπιση τόσο της ελληνικής, όσο και της ευρωπαϊκής ναυτιλίας. Είναι καθοριστικής σημασίας, τόσο για τους ευρωπαϊκούς θεσμούς, όσο και για την κοινή γνώμη, η κατανόηση του ζωτικού, στρατηγικού ρόλου της ευρωπαϊκής ναυτιλίας για την ασφάλεια, τη σταθερότητα, την ευημερία και την ενεργειακή ανεξαρτησία της Ευρώπης και των πολιτών της.

Είναι γεγονός ότι η ναυτιλία συμβάλλει πολυεπίπεδα στην εύρυθμη λειτουργία της ευρωπαϊκής, αλλά και της παγκόσμιας κοινότητας κάτω από οποιαδήποτε συνθήκη και αν επικρατεί στον πλανήτη.»

Η εκδήλωση εστίασε στη στρατηγική σημασία της ναυτιλίας για την ΕΕ. Σημαίνοντες αξιωματούχοι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και εκπρόσωποι της ναυτιλιακής βιομηχανίας είχαν την ευκαιρία να ανταλλάξουν απόψεις για το πώς η Ευρώπη μπορεί να διατηρήσει και να ενισχύσει την ανταγωνιστικότητα  της ναυτιλίας της. Η εκδήλωση, επίσης, ανέδειξε τη ζωτική σημασία της ναυτιλίας για τη διασφάλιση της επισιτιστικής ασφάλειας και της ενεργειακής αυτονομίας της ΕΕ, καθώς η συντριπτική πλειονότητα των βασικών εισαγωγών τροφίμων και ενέργειας μεταφέρεται από πλοία.

Ο κ. Ιωάννης ΒράιλαςΠρέσβης/Μόνιμος Αντιπρόσωπος της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στην εναρκτήρια ομιλία του τόνισε τα εξής: «Η Ευρωπαϊκή Ένωση καλείται όχι μόνο να διαφυλάξει, αλλά και να εγγυηθεί την παγκόσμια ανταγωνιστικότητα και τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα αυτού του στρατηγικού τομέα. Αυτή είναι μια πρόκληση την οποία πρέπει όλοι να αντιμετωπίσουμε με επιτυχία προς όφελος της Ευρώπης και των ευρωπαίων πολιτών».

Η κ. Φωτεινή Ιωαννίδου, Αναπληρώτρια Διευθύντρια στην Γενική Διεύθυνση Θαλάσσιων Μεταφορών και Επικεφαλής του Τμήματος Θαλάσσιας Ασφάλειας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, επεσήμανε ότι: «Η ναυτιλία αποτελεί βασικό πυλώνα της ευρωπαϊκής οικονομίας. Δεν μπορεί κανείς να αμφισβητήσει τη στρατηγική της σημασία για την ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού μας καθώς και για άλλα βασικά υλικά και αγαθά. Χρειαζόμαστε μια ευρωπαϊκή ναυτιλιακή βιομηχανία και ναυτιλιακά clusters που να είναι πράσινα, ανταγωνιστικά και βιώσιμα, ώστε να μπορούν να αντιμετωπίσουν με επιτυχία τις επικείμενες προκλήσεις».

Ακολούθως, ο κ. Hans Van Steen, Ανώτατος Σύμβουλος της Γενικής Διεύθυνσης Ενέργειας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δήλωσε «Η ναυτιλία αποτελεί έναν ανθεκτικό πυλώνα στήριξης για την ΕΕ σε δύσκολες περιόδους όπως η τρέχουσα ενεργειακή κρίση, εξασφαλίζοντας τη σταθερότητα στην Ευρώπης. Ο τομέας συμβάλλει στην απανθρακοποίηση της Ευρώπης μέσω της μεταφοράς καυσίμων χαμηλού ή  μηδενικού αποτυπώματος άνθρακα. Είναι λοιπόν σημαντικό να διασφαλιστεί ένα σταθερό και κατάλληλο κανονιστικό πλαίσιο στην ΕΕ για την ναυτιλία της».

Εκ μέρους της ΕΕΕ, ο κ. Δημήτριος Ι. Φαφαλιός, Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΕΕ και Πρόεδρος/Διευθυντής της Fafalios Shipping S.A., δήλωσε ότι: «Η ναυτιλία έχει αποδειχθεί ανθεκτικός πυλώνας στήριξης σε δύσκολους καιρούς, διασφαλίζοντας τη βιωσιμότητα και την ευημερία της Ευρώπης σε διάφορες κρίσεις, ενώ ταυτόχρονα αποτελεί και το πιο φιλικό προς το περιβάλλον μέσο μεταφορών. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να αναγνωρίσει την ναυτιλία ως στρατηγικό εταίρο στην χάραξη της πολιτικής της και να εξασφαλίσει τη διατήρηση και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς της σε παγκόσμιο επίπεδο».

Τέλος, ο κ. Lucius Bunk, ιδρυτής/Διευθύνων Σύμβουλος της Auerbach Shipping και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Γερμανών Εφοπλιστών (VDR), επεσήμανε ότι «Η ναυτιλία χρειάζεται επειγόντως ασφάλεια ρυθμιστικού πλαισίου λόγω της ανομοιογένειάς της. Σε αντίθετη περίπτωση, ο κίνδυνος άστοχων επενδύσεων είναι πολύ υψηλός και θα αποδυναμώσει την ανταγωνιστικότητα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων».

Οι εργασίες της εκδήλωσης κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η ναυτιλία αποτελεί στρατηγικό πλεονέκτημα και ακρογωνιαίο λίθο για την ασφάλεια και την ευημερία της Ευρώπης. Αναδείχθηκε με σαφήνεια το μήνυμα προς τα θεσμικά όργανα της ΕΕ ότι είναι ύψιστης σημασίας η διατήρηση της παγκόσμιας ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής ναυτιλίας και η ενίσχυσή της με στοχευμένες και βιώσιμες πολιτικές.