Σας ανακοινώνουμε την παράταση των εν ισχύ δρομολογίων μας εως και της 05/07/2017 χωρίς καμία μεταβολή.