Παρασκευή 16/2/2018
Επιπλέον δρομολόγιο από Μύκονο ώρα 22.30 για Ραφήνα, άφιξη 02.15

 Σάββατο 17/2/2018
Επιπλέον δρομολόγιο από Ραφήνα ώρα 07.25 για Άνδρο (09.20-09.30) – Τήνο (11.00-11.10) – Μύκονο (11.45-12.00) – Ραφήνα: 15.45 και συνέχεια όπως αναφέρεται στον παραπάνω πίνακα

 Δευτέρα 19/2/2018
Τα δρομολόγια θα εκτελεστούν ως ακολούθως: ΜΥΚΟΝΟΣ: Αναχ. 12.00 για Τήνο (12.30-12.45) – Άνδρο (14.15-14.45) – Ραφήνα (16.40-17.30) – Άνδρο (19.30-20.00) – Ραφήνα (22.00-22.45) Τήνο (01.45-01.55) – Μύκονο 02.30 επομένης.