Στην μεγάλη πέτρινη δεξαμενή Βασιλειάδη μπήκε σήμερα το ΑΧΑΙΟΣ, προκειμένου να πραγματοποιήσει τον απαραίτητο δεξαμενισμό του. Σύμφωνα με τον ΟΛΠ, το πλοίο πρόκειται να παραμείνει στη δεξαμενή μέχρι τις 12/2.