Στην μεγάλη πέτρινη δεξαμενή του Ο.Λ.Π. μπήκε σήμερα το πρωί 13/11, το ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ ΚΟΡΑΗΣ, προκειμένου να εκτελέσει το πρώτο μέρος του δεξαμενισμού του, ο οποίος αναμένεται να κρατήσει μέχρι τις 15/11.

Σύμφωνα με το πρόγραμμα δεξαμενισμών, το πλοίο της ZANTE FERRIES θα πραγματοποιήσει το δεύτερο μέρος του δεξαμενισμού του, το χρονικό διάστημα 17/12-20/12.