Στην μεγάλη πλωτή δεξαμενή ΠΕΙΡΑΙΑΣ Ι του Ο.Λ.Π. μπήκε σήμερα το πρωί 27/11, το ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ ΚΟΡΑΗΣ, προκειμένου να εκτελέσει το δεύτερο μέρος του δεξαμενισμού του, ο οποίος αναμένεται να κρατήσει μέχρι τις 30/11.