Στην μεγάλη μόνιμη δεξαμενή του Ο.Λ.Π. ανέβηκε σήμερα Τριτη 23/1 το ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΛΒΟΣ, προκειμένου να εκτελέσει τον απαραίτητο δεξαμενισμό του.

Το πλοίο της LEVANTE FERRIES αναμένεται να παραμείνει στην δεξαμενή μέχρι την 1/2.