Στη μεγάλη πλωτή δεξαμενή ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΙΙΙ, του Ο.Λ.Π., ανέβηκε σήμερα το πρωί το ΑΣΤΕΡΙΩΝ ΙΙ, προκειμένου να πραγματοποιήσει τον απαραίτητο δεξαμενισμό του, ο οποίος αναμένεται να κρατήσει μέχρι τις 7/6.

Σύμφωνα με το σύστημα κρατήσεων ,το πλοίο αναμένεται να επιστρέψει στα δρομολόγια του, στη γραμμή της Βενετίας, στις 8/6.