Στην μεγάλη πλωτή δεξαμενή ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΙΙΙ, του Ο.Λ.Π., πρόκειται να ανέβει σήμερα Μεγάλη Πέμπτη 13/4, το ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ, προκειμένου να εκτελέσει τον απαραίτητο δεξαμενισμό του.

Σύμφωνα με το σύστημα κρατήσεων, το πλοίο της ANEK LINES πρόκειται να επανέλθει στην ενεργό δράση, στη γραμμή Πειραιάς-Χανιά.