Στη μικρή πλωρή δεξαμενή ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΙΙ, του ΟΛΠ, ανέβηκε πριν λίγο, το ΦΟΙΒΟΣ, προκειμένου να εκτελέσει τον απαραίτητο δεξαμενισμό του.

Σύμφωνα, με το πρόγραμμα δεξαμενισμών, το πλοίο της NOVA FERRIES, θα παραμείνει στη δεξαμενή μέχρι τις 13/10.