Στην μεγάλη πέτρινη δεξαμενή του Ο.Λ.Π. ανέβηκε σήμερα το πρωί το HELLENIC HIGHSPEED, προκειμένου να εκτελέσει τον απαραίτητο δεξαμενισμό του, ο οποίος αναμένεται να κρατήσει μέχρι τις 19/4.

Μέχρι σήμερα δεν έχει ανακοινωθεί κάτι από την εταιρεία του για την μελλοντική δρομολόγηση του.