Πλώρη για το λιμάνι του Πειραιά έχει βάλει αυτή την ώρα το MARE DI LEVANTE, το οποίο βρίσκεται εκτός δρομολογίων από τις 22/1.

Σύμφωνα με το πρόγραμμα δεξαμενισμών, το πλοίο της LEVANTE FERRIES, το χρονικό διάστημα 29/1-7/2, θα δεξαμενιστεί στην μεγάλη πλωτή δεξαμενή ΠΕΙΡΑΙΑΣ Ι, του Ο.Λ.Π..