Στην μεγάλη πλωτή δεξαμενή ΠΕΙΡΑΙΑΣ Ι, του Ο.Λ.Π,. ανέβηκε πριν λίγο, το ΝΗΣΟΣ ΡΟΔΟΣ, προκειμένου να εκτελέσει το δεύτερο μέρος του απαραίτητου δεξαμενισμού του.

Σύμφωνα με το σύστημα κρατήσεων, το πλοίο της HELLENIC SEAWAYS θα επιστρέψει στα δρομολόγια του, στη γραμμή του Ηρακλείου, την Δευτέρα 12/12/2022.