Στην μικρή πλωτή δεξαμενή ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΙΙ, του Ο.Λ.Π., ανέβηκε σήμερα το πρωί, το ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΕΛΛΑΣ, προκειμένου να εκτελέσει τον απαραίτητο δεξαμενισμό του.

Το πλοίο αναμένεται να παραμείνει στη δεξαμενή μέχρι τις 6/11.