Στη μεγάλη πέτρινη δεξαμενή του Ο.Λ.Π. μπήκε σήμερα το πρωί το ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΕΛΛΑΣ, προκειμένου να εκτελέσει τον απαραίτητο δεξαμενισμό του.

Σύμφωνα με το σύστημα κρατήσεων, το πλοίο πρόκειται να επιστρέψει στα δρομολόγια του στις 2/6.