Στη μεγάλη μόνιμη δεξαμενή του Ο.Λ.Π. ανέβηκε σήμερα το πρωί το PRINCE, προκειμένου να εκτελέσει τον απαραίτητο δεξαμενισμό του, ο οποίος αναμένεται να κρατήσει μέχρι τις 30/5.

Όπως έχουμε αναφέρει με σχετικό Post, το πλοίο της A-SHIPS MANAGEMENT πρόκειται να δρομολογηθεί στη γραμμή Brindisi-Valona.