Στην μεγάλη μόνιμη δεξαμενή του Ο.Λ.Π. ανέβηκε σήμερα 31/3, το ΣΤΑΥΡΟΣ, προκειμένου να εκτελέσει τον απαραίτητο δεξαμενισμό του.

Σύμφωνα με το πρόγραμμα δεξαμενισμών, το πλοίο της SAOS FERRIES θα παραμείνει στη δεξαμενή μέχρι τις 2/4.