31/03/21 ΤΕΤΑΡΤΗ: από το λιμάνι του Πειραιά στις 23:59 (αντί 17:00), για ΣΥΡΟ (04:05 1/4-04:35 ), ΠΑΤΜΟ (08:40-09:10), ΛΕΡΟ (10:15-10:45), ΚΑΛΥΜΝΟ (11:50-12:20), ΚΩ (13:10-13:55), ΡΟΔΟ 17:05.

01/04/21 ΠΕΜΠΤΗ: από το λιμάνι της Ρόδου στις 20:00 (αντί 16:00), για ΚΩ (23:10-23:55), ΚΑΛΥΜΝΟ (00:45 2/4-01:15 ), ΛΕΡΟ (02:20-02:50), ΠΑΤΜΟ (03:55-04:25), ΠΕΙΡΑΙΑ 13:10.