04/01/20 ΣΑΒΒΑΤΟ: από Καβάλα 16:00 (αντί Κυριακή 05/01/20 στις 16:00) για Λήμνο (20:30-21:30), Άγιο Ευστράτιο (22:50-23:00), Λαύριο 06:30 (επομένης).