04/01/20 ΣΑΒΒΑΤΟ: από Ρόδο 17:00 (αντί Κυριακή 05/01/20 στις 17:00) για Κω (20:05-20:35), Κάλυμνο (21:20-21:40), Λέρο (22:30-22:50), Πάτμο (23:40-23:55), Σύρο (04:00-04:20 επομένης), Πειραιά 08:05.