Από Ρέθυμνο 18:00 14/3, για Σαντορίνη (22:10-22:55), Μήλο (02:40 επομένης 15/3-03:10), Πειραιά 07:55