Από Μυτιλήνη στις 06:00 το πρωί της Παρασκευής 28/2,  για Χίο (08:45-09:15) και Πειραιά 17:15