Ρυμουλκούμενο από το Ρ/Κ PROTUG 42, αναχωρεί αυτή την ώρα, για τα διαλυτήρια της Αλιαγα, στην Τουρκία, το ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ, το οποίο βρισκόταν παροπλισμένο αρκετά χρόνια στο λιμάνι του Λαυρίου και στα Αμπελάκια Σαλαμίνας.

Πλοίο-εργάτης για την NEL LINES, το χρονικό διάστημα 1999-2015, δυστυχώς ακολούθησε των ίδια μοίρα που είχαν τα ομόσταυλα του ΘΕΟΦΙΛΟΣ και ΜΥΤΙΛΗΝΗ.