Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι λόγω της 24ωρης ανακοινωθείσας απεργίας της Π.Ν.Ο. την Τετάρτη 1/5/19,

– τα παρακάτω δρομολόγια δε θα πραγματοποιηθούν:

  • Από Πειραιά 07:00 για Αίγινα και η επιστροφή από Αίγινα 08:00 για Πειραιά.
  • Από Πειραιά 08:00 για Πόρο, Ύδρα, Ερμιόνη, Σπέτσες, Π. Χέλι και η επιστροφή από Π. Χέλι 11:25 για Σπέτσες, Ερμιόνη, Ύδρα, Πόρο, Πειραιά.
  • Από Πειραιά 08:50 για Αίγινα, Αγκίστρι και η επιστροφή από Αγκίστρι 09:50 για Αίγινα, Πειραιά.
  • Από Πειραιά 10:00 για Πόρο, Ύδρα, Σπέτσες, Π. Χέλι και η επιστροφή από Π. Χέλι 13:40 για Σπέτσες, Ύδρα, Πόρο, Πειραιά.
  • Από Πειραιά 11:00 για Αίγινα και η επιστροφή από Αίγινα 12:00 για Πειραιά.
  • Από Πειραιά 12:50 για Αίγινα, Αγκίστρι και η επιστροφή από Αγκίστρι 13:50 για Αίγινα, Πειραιά.
  • Από Πειραιά 13:30 για Πόρο, Ύδρα, Ερμιόνη, Σπέτσες και η επιστροφή από Σπέτσες 17:00 για Ερμιόνη, Ύδρα, Πόρο, Πειραιά.
  • Από Πειραιά 15:00 για Αίγινα και η επιστροφή από Αίγινα 16:00 για Πειραιά.
  • Από Πειραιά 16:50 για Αίγινα, Αγκίστρι και η επιστροφή από Αγκίστρι 17:50 για Αίγινα, Πειραιά.

– το δρομολόγιο από Πειραιά 18:30, Πόρο 19:45-19:55, Ύδρα 20:30-20:40, Ερμιόνη 21:05-21:15, Σπέτσες, 21:40-21:50, Π. Χέλι 22:00 τροποποιείται σε:

  • Από Πειραιά 23:00, Π. Χέλι 01:15.