ΣΕΕΝ Η απάντησή του στην ΠΕΝΕΝ εκθέτει ανεπανόρθωτα την αξιοπιστία του