Τα Βραβεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης για το 2022 απένειμε για δεύτερη συνεχή χρονιά το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε το πρωί της Παρασκευής 13/10/2023 στο αμφιθέατρο «Μιλτιάδης Εβερτ» της Τεχνόπολης του Δήμου Αθηναίων και διοργανώθηκε από την Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Ο θεσμός αποσκοπεί στην επιβράβευση πρωτοβουλιών και ιδεών με στόχο την εξωστρέφεια και τον ψηφιακό εκσυγχρονισμό της Δημόσιας Διοίκησης, προκειμένου ο πολίτης να εξυπηρετείται από ένα κράτος πιο φιλικό και λιγότερο γραφειοκρατικό.

Στη θεματική: Οικονομία, Ανάπτυξη και Επιχειρηματικότητα το 1ο βραβείο απέσπασε η πρόταση με τίτλο «Ανάπτυξη πληροφοριακού συστήματος διαχείρισης της διαδικασίας πλοήγησης των πλοίων στους λιμένες της χώρας για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Πλοηγικής Υπηρεσίας» της Διεύθυνσης Πλοηγικής Υπηρεσίας της Γενικής Γραμματείας Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτικών Επενδύσεων Υπουργείου Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής.

Το βραβείο από τα χέρια του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής κ.Στυλιανίδη παρέλαβε η Προϊστάμενη της Διεύθυνσης Πλοηγικής Υπηρεσίας της Γενικής Γραμματείας Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτικών Επενδύσεων κα Ιωάννα ΜΠΕΡΚΕΤΗ.

Η Διεύθυνση Πλοηγικής Υπηρεσίας εξετάζοντας τις δυνατότητες που είχε στην διάθεσή της προχώρησε στο συνδυασμό της ψηφιοποίησης της διαδικασίας από την αναγγελία του αιτήματος πλοήγησης –την εκτέλεση της-και την πληρωμή αποκλειστικά και μόνο με την χρησιμοποίηση ηλεκτρονικών υπηρεσιών. Για το λόγο αυτό προέβη και στο άνοιγμα λογαριασμών όπου κατατίθενται τα ποσά που αντιστοιχούν στα πλοηγικά δικαιώματα διευκολύνοντας έτσι και τους χρήστες της πλοηγικής υπηρεσίας αλλά και τους σχετιζόμενους υπαλλήλους με τις εισπράξεις των ποσών.

Το έργο σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε με την συνεργασία των εξής Διευθύνσεων του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Διεύθυνση Πλοηγικής Υπηρεσίας  και Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης & Επικοινωνιών.

Σκοπός του έργου είναι η άμεση ηλεκτρονική επικοινωνία φορέα διοίκησης και εκμετάλλευσης λιμένα – ναυτικού πράκτορα – πλοίου – πλοηγικού σταθμού – πλοηγού – λιμεναρχείου τόσο στην πληροφόρηση όσο και στην πληρωμή των πλοηγικών δικαιωμάτων η οποία θα γίνεται με τον πιο πρόσφορο τρόπο .

Με αυτό τον τρόπο οργανώθηκε  ο εκσυγχρονισμός της προσφερόμενης λιμενικής υπηρεσίας. Η διεκπεραίωση της συνολικής διαδικασίας πλοήγησης ως προσφερόμενη υπηρεσία συνοπτικά αφορά:

 • Τη συνεργασία με τις ναυτιλιακές εταιρείες, ναυτικούς πράκτορες, και πλοία για την διαχείριση της διαδικασίας της παρεχόμενης υπηρεσίας της πλοήγησης.

-Στη διάθεση των πλοηγών μέσω της ενημέρωσης του πλοηγικού σταθμού κατά την διαδικασία του απόπλου και κατάπλου ή μεθόρμισης των πλοίων 

 • Τη μη απαίτηση της φυσικής παρουσίας του ναυτικού πράκτορα για την πληρωμή των πλοηγικών δικαιωμάτων.
 • Τον αυτοματοποιημένο έλεγχο του υπολογισμού των πλοηγικών δικαιωμάτων. 

Οφέλη

 • Αυτόματη δημιουργία ψηφιακών παραστατικών.
 • Άμεση αποστολή των παραστατικών με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο μέσα από την εφαρμογή στον παραλήπτη (πελάτη).
 • Ψηφιακή αποθήκευση των ηλεκτρονικών παραστατικών.
 • Δυνατότητα απόδειξης της εγκυρότητας του αποστολέα και του περιεχομένου του ηλεκτρονικού τιμολογίου ανά πάσα στιγμή.
 • Εγγύηση γνησιότητας και ακεραιότητας των δεδομένων των παραστατικών.
 • Αυτόματος έλεγχος των παραστατικών.
 • Οικονομία χρόνου.
 • Αύξηση παραγωγικότητας

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Οι πλοηγήσεις που έχουν λάβει χώρα με την έναρξη του ηλεκτρονικού συστήματος για όλο το έτος 2022 ανέρχονται σε   35.422   έναντι      έτος 2021      27.428

πλοηγοί που τις έχουν πραγματοποιήσει    48     έναντι   έτος 2021   51

ναυτικό προσωπικό πλήρωμα πλοηγίδας  72  (κυβερνήτες ,μηχανοδηγοί, πρυμνοδέτες) έναντι  έτος 2021  76


Ανάπτυξη πληροφοριακού συστήματος διαχείρισης της διαδικασίας πλοήγησης των πλοίων στους λιμένες της χώρας 

To προτεινόμενο έργο αποβλέπει στην ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος, το οποίο θα αυτοματοποιήσει, μέσω σύγχρονων τεχνολογικών μέσων, το σύνολο της διαδικασίας παροχής πλοήγησης ως αναβαθμισμένης υπηρεσίας κατά τον απόπλου – κατάπλου – μεθόρμιση πλοίου και θα παρέχει προηγμένες ψηφιακές υπηρεσίες είσπραξης των πλοηγικών δικαιωμάτων σε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς. Παράλληλα, θα επιτευχθεί ο εκσυγχρονισμός της Πλοηγικής Υπηρεσίας με την υιοθέτηση της τεχνολογικής/πληροφοριακής υποδομής προκειμένου να διασφαλίζονται η πρόσβαση όλων των χρηστών στη λιμενική υπηρεσία, η διαθεσιμότητα και η οικονομική προσιτότητα της λιμενικής υπηρεσίας σε μια συγκεκριμένη κατηγορία χρηστών, η ασφάλεια, προστασία ή περιβαλλοντική βιωσιμότητα των λιμενικών υπηρεσιών.

Στο πληροφοριακό σύστημα αυτό θα περιλαμβάνονται τα κάτωθι:

 • Σύστημα διαπίστευσης για την είσοδο στην εφαρμογή βάσει ρόλων (Role-based Access Control) διαφορετικών ομάδων χρηστών με άλλα δικαιώματα πρόσβασης και τρόπο διαπίστευσης (Πλοιοκτήτες, Ναυτικοί Πράκτορες, Πλοίαρχοι, Εξουσιοδοτημένοι χρήστες, Διαπιστευμένοι υπάλληλοι της ΔΠΥ και του ΥΝΑΝΠ, Λιμενικές Αρχές).
 • Το βασικό σύστημα υποβολής και διαχείρισης αιτημάτων και διεκπεραίωσης αναφορικά με τον κατάπλου, απόπλου ή μεθόρμισης του πλοίου προκειμένου να οδηγηθεί σε προκαθορισμένη θέση το πλοίο ώστε να εκτελεσθεί η διαδικασία φόρτωσης – εκφόρτωσης εμπορευμάτων, ή ελλιμενισμού αυτών.
 • Υποσύστημα βεβαίωσης οφειλών και ηλεκτρονικών πληρωμών. Η βεβαίωση οφειλής θα υπολογίζεται αυτόματα με βάση το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο και το υφιστάμενο τιμολόγιο πλοηγικών δικαιωμάτων. Επιπλέον θα παρέχεται η δυνατότητα πληρωμών σε πραγματικό χρόνο με υφιστάμενο πληροφοριακό σύστημα πληρωμών.
 • Υποσύστημα άμεσης επικοινωνίας και ενημέρωσης των κατά τόπο αρμόδιων Λιμενικών Αρχών για θέματα αρμοδιοτήτων τους (π.χ. μη καταβολή βεβαιωμένων οφειλών) καθώς και των Φορέων Διοίκησης και Εκμετάλλευσης Λιμένων.
 • Έκδοση της εφαρμογής η οποία θα είναι συμβατή με συσκευές tablet (liteversion), προκειμένου να εφοδιαστούν οι πλοηγοί κατά την εκτέλεση των εργασιών τους. 

Διαλειτουργικότητα με άλλα συστήματα

Το πληροφοριακό σύστημα θα έχει τη δυνατότητα να αντλεί και να ανταλλάσσει στοιχεία μέσω διασύνδεσης με τρίτα συστήματα και συγκεκριμένα με τα:

 • Μεταξύ άλλων θα ανταλλάσσονται στοιχεία πλοίου, στοιχεία απόπλου και κατάπλου των πλοίων, είδος και ποσότητα φορτίου.
 • Εθνική Ενιαία Ναυτιλιακή Θυρίδα. Θα χρησιμοποιούνται τα στοιχεία απόπλου – κατάπλου των πλοίων που ήδη κατατίθενται από τους ναυτικούς πράκτορες στη Θυρίδα, είδος και ποσότητα φορτίου, στοιχεία Schengen.
 • Υπηρεσία AIS της ΥΝΑΝΠ/ΔΑΝ: Θα χρησιμοποιούνται στοιχεία AIS ώστε να βρίσκεται η θέση του κάθε πλοίου σε πραγματικό χρόνο.
 • Ηλεκτρονική εφαρμογή απόπλου – κατάπλου των Λιμενικών Αρχών. Η εφαρμογή σχεδιάζεται από ΥΝΑΝΠ και προβλέπεται να ανταλλάσσονται στοιχεία απόπλου – κατάπλου από τις Λιμενικές Αρχές.
 • MarineTraffic – η εφαρμογή λειτουργεί ήδη και θα επικοινωνεί άμεσα με το Πλοηγικό Σταθμό για την έναρξη της παρεχόμενης υπηρεσίας της πλοήγησηςτου συστήματος.

Για την ταυτοποίηση / εγγραφή χρηστών να υπάρχει διαλειτουργικότητα:

 • με την Υπηρεσία Αυθεντικοποίησης Χρηστών ΥΝΑΝΠ για εσωτερικούς χρήστες. Θα υποστηρίζονται χρήστες εκτός Φορέα που δεν έχουν ΑΦΜ.
 • με την Υπηρεσία Αυθεντικοποίησης του ΥΝΑΝΠ για πολίτες (https://regusr.hcg.gr)

Οι ομάδες χρηστών (ρόλοι) συνοπτικά θα είναι:

 • Διαχειριστές (Τοπικοί χρήστες)
 • Χειριστές Πλοηγικής Υπηρεσίας του ΥΝΑΝΠ για τη διαχείριση των υπηρεσιών πλοήγησης – πλοηγοί
 • Χειριστές Πλοηγικής Υπηρεσίας του ΥΝΑΝΠ για την οικονομική διαχείριση των τελών πλοήγησης
 • Διαχειριστές των παραπάνω Χειριστών (Τοπικοί χρήστες ή αυθεντικοποίηση ΥΝΑΝΠ)
 • Λιμενικές Αρχές (αυθεντικοποίηση μέσω ΥΝΑΝΠ)
 • Φορείς Διαχείρισης Λιμένων (αυθεντικοποίηση μέσω regusr)
 • Πολίτες που θα χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες και συγκεκριμένα εξουσιοδοτημένοι Ναυτικοί Πράκτορες ή Πλοίαρχοι.

Κάθε Λιμένας θα είναι συσχετισμένος με μια συγκεκριμένη Πλοηγική Υπηρεσία, Οργανισμό Λιμένα και Λιμεναρχείο ώστε να εμπλέκονται στη διαδικασία οι χρήστες των συγκεκριμένων οντοτήτων.

Θα καταγράφεται ιστορικό πρόσβασης των χρηστών καθώς και πλήρες ιστορικό (auditlog) με όλες τις ενέργειες (προσθήκες / τροποποιήσεις) των χρηστών

Σημειώνεται εδώ ότι η επιλογή της Υπηρεσίας χρηστών ΥΝΑΝΠ (regusr.hcg.gr) έναντι του TaxisNET πραγματοποιήθηκε επειδή οι χρήστες που υποβάλουν τις δηλώσεις κατάπλου/απόπλου στην Ενιαία Ναυτιλιακή Θυρίδα ταυτοποιούνται ομοίως μέσωτης Υπηρεσίας χρηστών ΥΝΑΝΠ και πρέπει να γίνει η συσχέτιση των δηλώσεων τους με τις αιτήσεις πλοήγησης, δηλαδή ο κάθε χρήστης που αιτείται πλοήγηση να έχει πρόσβαση στις «δικές του» καταχωρήσεις στη θυρίδα. Επιπλέον, ορισμένοι χρήστες της Θυρίδας δεν έχουν ΑΦΜ ενώ ακόμα και χρήστες που έχουν ΑΦΜ δε το δηλώνουν υποχρεωτικά στη Θυρίδα.

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Α. Διοικητικές ενέργειες της Διεύθυνσης Πλοηγικής Υπηρεσίας

 • Στις αρχές κάθε έτους καταγραφή αναγκών των Πλοηγικών Σταθμών για τα έντυπα που θα χρειαστούν την επόμενη χρονιά.
 • Διατύπωση αιτήματος προς το Εθνικό Τυπογραφείο για την εκτύπωση των εντύπων
 • Προμήθεια αναγκαίας ποσότητας χαρτιού του Κεφαλαίου Πλοηγικής Υπηρεσίας, για την εκτύπωση και παράδοσή του στο Εθνικό Τυπογραφείο.
 • Παραλαβή των έτοιμων εντύπων από το Εθνικό Τυπογραφείο.
 • Σφράγισμα των τριπλότυπων εντύπων, όπου ενδεικτικά αναφέρεται ότι ετησίως σφραγίζονται 25.000 τριπλότυπα, δηλαδή τίθενται 75.000 σφραγίδες.
 • Προετοιμασία συσκευασίας των εντύπων και ταχυδρομική αποστολή τους στους Πλοηγικούς Σταθμούς το φθινόπωρο κάθε έτους.
 • Μηνιαία επιστροφή από τους Πλοηγικούς Σταθμούς στη Διεύθυνση Πλοηγική Υπηρεσία των εισπραχθέντων πλοηγικών δικαιωμάτων για περαιτέρω έλεγχό τους
 • Ετήσια επιστροφή των χρησιμοποιηθέντων μπλοκ πλοηγικών δικαιωμάτων από τους Πλοηγικούς Σταθμούς στη Διεύθυνση Πλοηγική Υπηρεσία και σχετική καταγραφή και αρχειοθέτησή τους.
 • Ενδεικτική εκκαθάριση φυσικού αρχείου Διεύθυνσης Πλοηγικής Υπηρεσίας μετά από πάροδο ετών. Παραδόθηκαν προς καταστροφή στα Γενικά Αρχεία του Κράτους περίπου 180 κούτες με μπλοκ που χρονολογούνταν από το 1984.

Β. Αποτύπωση υπηρεσιών πλοήγησης από τους Πλοηγούς:

 1. Άφιξη Πλοίου
 2. Αναχώρηση Πλοίου
 3. Μεθόρμηση Πλοίου

 

Διαδικασίες πλοήγησης:

 • Άφιξη Πλοίου.
 1. Αναγγελία με FAX (είτε τηλεφωνικά, είτε με e-mail) από τον πράκτορα που συνδέεται με το πλοίο. Οπότε η Πλοηγική Υπηρεσία βρίσκεται σε αναμονή.
 2. Γίνεται ενημέρωση με FAX είτε από τον ΟΛΠ είτε από την PCT(COSCO) σχετικά με τις θέσεις προσόρμισης του πλοίου (απευθείας ή μετά την αναχώρηση άλλου πλοίου).
 3. Έρχεται η 1η Ειδοποίηση από το πλοίο 1 ώρα νωρίτερα για την άφιξη, μέσω VHF.
 4. Μέσω VHF 2Η Ειδοποίηση από το πλοίο σε απόσταση τριών (3) ναυτικών μιλίων. Οπότε υπάρχει το αίτημα για υπηρεσίες πλοήγησης. Στο χάρτη πλοίων πραγματικού χρόνου, σύστημα AIS, φαίνεται το στίγμα του πλοίου στα 3 μίλια.
 5. Αναχωρεί ο πλοηγός από τον Πλοηγικό Σταθμό
 6. Επιβιβάζεται ο πλοηγός στο πλοίο
 7. Αποβιβάζεται ο πλοηγός από το πλοίο
 8. ΔΗΛΩΣΗ ΠΛΟΙΑΡΧΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΛΟΗΓΗΣΗ: Ο Πλοηγός συμπληρώνει σε ένα τριπλότυπο έγγραφο, το οποίο υπογράφει ο Πλοίαρχος του πλοίου και ο Πλοηγός.
 9. Επιστρέφει ο πλοηγός στον Πλοηγικό Σταθμό

 

 • Αναχώρηση Πλοίου
 1. Αναγγελία με FAX από τον πράκτορα που συνδέεται με το πλοίο. Οπότε η Πλοηγική Υπηρεσία βρίσκεται σε αναμονή.
 2. Ειδοποίηση από το πλοίο, μόλις είναι έτοιμο για την αναχώρηση, μέσω VHF.
 3. Αναχωρεί ο πλοηγός από τον Πλοηγικό Σταθμό.
 4. Επιβιβάζεται ο πλοηγός στο πλοίο.
 5. Αποβιβάζεται ο πλοηγός από το πλοίο.
 6. ΔΗΛΩΣΗ ΠΛΟΙΑΡΧΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΛΟΗΓΗΣΗ: Ο Πλοηγός συμπληρώνει σε ένα τριπλότυπο έγγραφο, το οποίο υπογράφει ο Πλοίαρχος του πλοίου και ο Πλοηγός.
 7. Επιστρέφει ο πλοηγός στον Πλοηγικό Σταθμό.

 

 • Μεθόρμηση Πλοίου
 1. Αναγγελία με FAX από τον πράκτορα που συνδέεται με το πλοίο. Η Πλοηγική Υπηρεσία βρίσκεται σε αναμονή.
 2. Γίνεται ενημέρωση με FAX είτε από τον ΟΛΠ είτε από την PCT(COSCO) σχετικά με τις θέσεις προσόρμισης του πλοίου (απευθείας ή μετά την αναχώρηση άλλου πλοίου).
 3. Ειδοποίηση από το πλοίο μόλις είναι έτοιμο για την μεθόρμιση, μέσω VHF.
 4. Αναχωρεί ο πλοηγός από τον Πλοηγικό Σταθμό.
 5. Επιβιβάζεται ο πλοηγός στο πλοίο.
 6. Αποβιβάζεται ο πλοηγός από το πλοίο.
 7. ΔΗΛΩΣΗ ΠΛΟΙΑΡΧΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΛΟΗΓΗΣΗ: Ο Πλοηγός συμπληρώνει σε ένα τριπλότυπο έγγραφο, το οποίο υπογράφει ο Πλοίαρχος του πλοίου και ο Πλοηγός.
 8. Επιστρέφει ο πλοηγός στον Πλοηγικό Σταθμό.

 

Γ. Αποτύπωση διαδικασίας τιμολόγησης και είσπραξης πλοηγικών δικαιωμάτων από Λιμενικές Αρχές

Οι υπηρεσίες τιμολόγησης και είσπραξης Πλοηγικών Δικαιωμάτων της Πλοηγικής Υπηρεσίας καθορίζονται από το Προεδρικό Διάταγμα υπ.αριθ.287/1991/01-07-1991 (ΦΕΚ Α΄102).

Η Βεβαίωση και είσπραξη των πλοηγικών δικαιωμάτων είναι ευθύνη των Λιμενικών Αρχών.

Εκδίδονται τιμολόγια ανά κίνηση:

 1. Άφιξη Πλοίου – Κατάπλους (νοείται και η διεύλευση πλοίου υπό καθεστώς TRANSIT)

(αρ.3 παρ.2)

 1. Αναχώρηση Πλοίου – Απόπλους

Συνήθως εκδίδεται ένα αθροιστικό τιμολόγιο απόπλου-κατάπλου

 • Μεθόρμηση Πλοίου
 1. Θαλαμηγά – Τιμολόγηση βάσει ξεχωριστής νομοθεσίας

 

Ι. ΕΚΔΟΣΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ

Συμπληρώνονται τα πεδία του τιμολογίου λαμβάνοντας τις πληροφορίες που αποτυπώνονται είτε στο διπλότυπο δελτίο πλοήγησης που έχει συμπληρώσει ο πλοηγός είτε από ενημέρωση από τις λιμενικές αρχές.

Ακολουθούν υπογραφές όλων των εμπλεκομένων και στρογγυλή Σφραγίδα Υπηρεσίας:

1.Εισπράξασα Αρχή (Ταμείο Λιμεναρχείου).

2.Πλοηγός ή Λιμενική Αρχή (γράφουμε τους πλοηγούς ή τις λιμενικές αρχές που απέστειλαν τα στοιχεία.

3.Ο Βεβαιωτής του Τιμολογίου (εκδότης).

4.Ο Πλοίαρχος ή Ναυτικός Πράκτορας ή πλοιοκτήτης.

Το τιμολόγιο είναι τριπλότυπο, έτσι ώστε ένα στέλεχος να παραμείνει στο μπλοκ, ένα να παραδοθεί στον συναλλασσόμενο και το τρίτο στέλεχος να παραμείνει στο Ταμείο του Λιμεναρχείου έως ότου διαβιβαστεί στην ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΟΗΓΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ προς έλεγχο.

 

ΙΙ. ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ

Στο ΒΙΒΛΙΟ ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΛΟΗΓΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ συμπληρώνονται τα στοιχεία του τιμολογίου.

Στο τέλος του μήνα μπαίνουν χειρόγραφες υπογραφές όλων των εμπλεκομένων και στρογγυλή Σφραγίδα Υπηρεσίας

 1. Ταμίας
 2. Προϊστάμενος Γραφείου Είσπραξης και Βεβαίωσης Πλοηγικών Δικαιωμάτων
 3. Τομεάρχης Ναυτολογίας
 4. Υπολιμενάρχης
 5. Λιμενάρχης

 

ΙΙΙ. ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΕΙΣΠΡΑΧΤΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ

Στον πίνακα ΛΟΓΙΣΤΙΚO ΔΕΛΤΙO ΤΟΥ ΠΛΟΗΓΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΗΝΟΣ απεικονίζονται τα στοιχεία ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ ΤΡΕΧΟΝΤΟΣ ΜΗΝΑ, ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΜΗΝΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ τιμολογίων.

Στο τέλος της συγκεντρωτικής διαδικασίας καταγραφής του μήνα, μπαίνουν υπογραφές όλων των εμπλεκομένων και στρογγυλή Σφραγίδα Υπηρεσίας

 1. Υπεύθυνος Λογιστικού
 2. Προϊστάμενος Γραφείου Είσπραξης και Βεβαίωσης Πλοηγικών Δικαιωμάτων
 3. Τομεάρχης Ναυτολογίας
 4. Υπολιμενάρχης
 5. Λιμενάρχης

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΛΙΜΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΠΛΟΗΓΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

 

Α/Α

 

ΠΛΟΗΓΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΑΡΙΘΜ. ΧΡΗΣΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ / ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ
1 ΠΕΙΡΑΙΑΣ 7
2 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 5
3 ΠΑΤΡΑ – ΑΙΓΙΟ 7
4 ΚΑΛΑΜΑΤΑ 3
5 ΠΥΛΟΣ 2
6 ΗΡΑΚΛΕΙΟ 3
7 ΡΟΔΟΣ 3
8 ΣΥΡΟΣ 3
9 ΜΥΚΟΝΟΣ 1
10 ΚΕΡΚΥΡΑ 2
11 ΛΑΥΡΙΟ 5
12 ΧΑΛΚΙΔΑ 2
13 ΙΤΕΑ 2
14 ΑΝΤΙΚΥΡΑ 2
15 ΒΟΛΟΣ 3
16 ΚΑΒΑΛΑ 4
ΣΥΝΟΛΟ: 51

 

Η νέα ηλεκτρονική διαδικασία πλοήγησης θα είναι ως ακολούθως:

 1. Σύνδεση του ναυτικού πράκτοραστην εφαρμογή και δημιουργία αιτήματος υπηρεσίας πλοήγησης. Ο ναυτικός πράκτορας θα συνδέεται με το πληροφοριακό σύστημα και θα υποβάλλει αίτημα πλοήγησης που θα συσχετίζεται με αίτημα κατάπλου το οποίο έχει ήδη υποβάλλει στην ενιαία ναυτιλιακή θυρίδα. Κάθε πράκτορας θα βλέπει μόνον τα αιτήματα κατάπλου που έχει υποβάλλει ο ίδιος. Από τη θυρίδα θα αντλούνται πληροφορίες που αφορούν το Λιμένα κατάπλου, το όνομα και εθνικότητα του πλοίου, τη χωρητικότητα, τα στοιχεία του ναυτικού πράκτορα.
 2. Λήψη ειδοποίησης (alert) μέσω ηλ. ταχυδρομείου για το νέο αίτημα στους εμπλεκόμενους φορείς (Πλοηγικός Σταθμός, Φορέας Διαχείρισης Λιμένα)
 3. Σύνδεση του φορέα διαχείρισης λιμένα στην εφαρμογή, αποδοχή του αιτήματος και ενημέρωση για τις διαθέσιμες θέσεις προσόρμισης, και στοιχεία όπως η θέση προσόρμισης, ο αριθμός δέστρας της πλώρης και της πρύμνης, η πλευρά πλαγιοδέτησης κ.α. Τα στοιχεία αυτά θα συμπληρώνονται στο αίτημα.
 4. Ειδοποίηση μέσω της εφαρμογής μία ώρα πριν την άφιξη με βάση τον εκτιμώμενο χρόνο κατάπλου και τρία (3) ναυτικά μίλια από το λιμάνι με βάση την πραγματική θέση του πλοίου όπως εμφανίζεται από το AIS. Η ειδοποιήσεις θα αποστέλλονται αυτόματα από το πληροφοριακό σύστημα.
 5. Ο πλοηγός επιβιβάζεται στο πλοίο και, αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία της πλοήγησης, συνυπογράφουν με τον πλοίαρχο το έγγραφο (ηλεκτρονικό ή όχι) υπηρεσιών πλοήγησης. Η εν λόγω υπογραφή θα εξεταστεί αν μπορεί να είναι ψηφιακή. Ο πλοηγός επιπλέον συμπληρώνει (αυτόματα) την ώρα επιβίβασης και αποβίβασης (ώστε να υπολογιστούν τυχόν υπερωρίες), αν οι υπερωρίες είναι αδικαιολόγητες και το λόγο, αν πραγματοποιήθηκε δέσιμο/λύσιμο κλπ.
 6. Αφού ολοκληρωθεί η πλοήγηση λαμβάνεται ειδοποίηση από τους χρήστες του Λιμεναρχείου ώστε να συνδεθούν στην εφαρμογή και να καταχωρήσουν ορισμένα επιπλέον στοιχεία που απαιτούνται για την έκδοση του τιμολογίου.
 7. Όταν ολοκληρωθεί και η καταχώρηση των στοιχείων από το Λιμεναρχείο το αίτημα θα μεταφερθεί στους χρήστες που είναι αρμόδιοι για την έκδοση του τιμολογίου. Οι συγκεκριμένοι χρήστες θα έχουν δικαίωμα να εξετάσουν τα στοιχεία και να τα επεξεργαστούν αν απαιτείται. Σε κάθε στιγμή θα βλέπουν αναλυτικά τις χρεώσεις και το πώς υπολογίζονται. Όταν ολοκληρωθούν οι τυχόν διορθώσεις θα δημιουργείται αυτόματα το ΤΕΠΔ (Τριπλότυπο Είσπραξης Πλοηγικών Δικαιωμάτων) με βάση τα στοιχεία του αιτήματος πλοήγησης.
 8. Ο Πράκτορας που έκανε το αίτημα θα λαμβάνει ειδοποίηση με το τιμολόγιο ώστε να το πληρώσει.

 

Σκοπός του έργου – αποτελεσματικότητα      

Σκοπός του έργου είναι η άμεση ηλεκτρονική επικοινωνία φορέα διοίκησης και εκμετάλλευσης λιμένα – ναυτικού πράκτορα – πλοίου – πλοηγικού σταθμού – πλοηγού – λιμεναρχείου τόσο στην πληροφόρηση όσο και στην πληρωμή των πλοηγικών δικαιωμάτων η οποία θα γίνεται με τον πιο πρόσφορο τρόπο .

Με αυτό τον τρόπο θα επιτευχθεί ο εκσυγχρονισμός της προσφερόμενης λιμενικής υπηρεσίας. Η διεκπεραίωση της συνολικής διαδικασίας πλοήγησης ως προσφερόμενη υπηρεσία συνοπτικά αφορά:

 • Τη συνεργασία με τις ναυτιλιακές εταιρείες, ναυτικούς πράκτορες, και πλοία για την διαχείριση της διαδικασίας της παρεχόμενης υπηρεσίας της πλοήγησης.
 • Στη διάθεση των πλοηγών μέσω της ενημέρωσης του πλοηγικού σταθμού κατά την διαδικασία του απόπλου και κατάπλου ή μεθόρμισης των πλοίων.
 • Τη μη απαίτηση της φυσικής παρουσίας του ναυτικού πράκτορα για την πληρωμή των πλοηγικών δικαιωμάτων.
 • Τον αυτοματοποιημένο έλεγχο του υπολογισμού των πλοηγικών δικαιωμάτων.

 

Οφέλη

 • Αυτόματη δημιουργία ψηφιακών παραστατικών.
 • Άμεση αποστολή των παραστατικών με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο μέσα από την εφαρμογή στον παραλήπτη (πελάτη).
 • Ψηφιακή αποθήκευση των ηλεκτρονικών παραστατικών.
 • Δυνατότητα απόδειξης της εγκυρότητας του αποστολέα και του περιεχομένου του ηλεκτρονικού τιμολογίου ανά πάσα στιγμή.
 • Εγγύηση γνησιότητας και ακεραιότητας των δεδομένων των παραστατικών.
 • Αυτόματος έλεγχος των παραστατικών.
 • Οικονομία χρόνου.
 • Αύξηση παραγωγικότητας.