Τη στρατηγική σημασία αλλά και συμβολή της ελληνικής ποντοπόρου Ναυτιλίας, τόσο στην Ευρωπαϊκή Ένωση όσο και διεθνώς, επισημαίνει -μεταξύ άλλων- η πρόσφατη Ετήσια Έκθεση της Ένωσις Ελλήνων Εφοπλιστών.

Σύμφωνα με την Έκθεση, η Ελλάδα παραμένει η μεγαλύτερη ναυτιλιακή χώρα στον κόσμο, καθώς ο Ελληνικός εφοπλισμός ελέγχει το 21% της παγκόσμιας χωρητικότητας, με στόλο 5.520 πλοίων.

Ειδικότερα, οι Έλληνες πλοιοκτήτες ελέγχουν το 80% του ευρωπαϊκού κοινοτικού στόλου πλοίων μεταφοράς χύδην ξηρού φορτίου, το 73% των πετρελαιοφόρων, το 85% των πλοίων μεταφοράς LNG και το 17% των πλοίων μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων. Ανάλογη είναι η συνεισφορά και στο εξωτερικό εμπόριο της Ε.Ε., όπου η συμβολή του στόλου αγγίζει το 72%.

Η ελληνική ναυτιλία ήταν, είναι και παραμένει ο ακρογωνιαίος λίθος της ευρωπαϊκής ενεργειακής -και όχι μόνο- ασφάλειας.