Η STENA LINE, μια από τις κορυφαίες εταιρείες εκμετάλλευσης πορθμείων της Ευρώπης και η κορυφαία εταιρεία εκμετάλλευσης της Ιρλανδικής Θάλασσας, ανακοίνωσε ότι κατασκευάζει δύο νέα φορτηγά πλοία, κατά παραγγελία, για την επέκταση της υπηρεσίας μεταφοράς εμπορευμάτων, στη γραμμή Belfast-Heysham. Καθένα από τα δύο νέα σκάφη, μήκους 147 μέτρων, έχει σχεδιαστεί για να μεγιστοποιεί τον όγκο εμπορευμάτων και θα παρέχει χωρητικότητα 2.800 μέτρων λωρίδας, που είναι μια αύξηση 80% σε σχέση με την τρέχουσα χωρητικότητα των πλοίων. Τα νέα πλοία θα είναι εξοπλισμένα για να μεταφέρουν 12 επιβάτες και 26 μέλη πληρώματος.

Τα πλοία «NewMax» θα μπορούν να λειτουργούν με καύσιμο μεθανόλης. Η Stena Line συνεργάζεται επί του παρόντος στενά με την αλυσίδα εφοδιασμού μεθανόλης και έχει εξασφαλίσει μελλοντικούς όγκους ηλεκτρονικής μεθανόλης για να εκπληρώσει τη στρατηγική της φιλοδοξία να στραφεί σε ανανεώσιμα καύσιμα και να μειώσει το 30% των εκπομπών CO2 έως το 2030. Η STENA LINE έγινε η πρώτη εταιρεία φέρι μποτ που χρησιμοποίησε πλοίο με μεθανόλη όταν το STENA GERMANICA μετατράπηκε το 2015.

Η μελλοντική θωράκιση των νέων σκαφών για ηλεκτροδότηση ήταν μια άλλη προτεραιότητα κατά τη διάρκεια της κατασκευής παρέχοντας ενσωματωμένες τεχνολογίες που μπορούν να εκμεταλλευτούν τόσο την πρόωση με μπαταρία όσο και την ισχύ στην ξηρά, όπου αυτή είναι διαθέσιμη.