Σας ενημερώνουμε ότι την 1η Μαΐου δεν θα πραγματοποιηθούν δρομολόγια λόγω απεργίας της ΠΝΟ.