Σας ενημερώνουμε ότι το απαγορευτικό έληξε τα δρομολόγια του ΜΑΚΕΔΩΝ θα εκτελεστουν κανονικά