Καταγγέλλουμε την Εταιρεία ΑΝΕΚ που με την ανοχή των Λιμενικών αρχών προχώρησαν σήμερα σε μείωση της σύνθεσης του πλοίου ΒΙΤΣΕΝΤΖΟΣ ΚΟΡΝΑΡΟΣ (1 ΜΑΓΕΙΡΟ – 1ΧΥΤΡΟ/ΣΤΗ – 1 ΕΠΙΚΟΥΡΟ) εφαρμόζοντας τον διαλυτικό νόμο 4150/13 που απαίτησαν οι εταιρείες και εφάρμοσαν πρόθυμα οι υπουργοί έκτοτε.

Ο παραπάνω νόμος και η κατάργηση του αποτέλεσαν πρωταρχικό αίτημα των ναυτεργατών και των σωματείων τους κατά τις τελευταίες κινητοποιήσεις.

Η Εταιρεία και κυρίως ο Υπουργός, είναι εκτεθειμένοι, απέναντι στην εθνική και διεθνή νομοθεσία αφού υποχρεώνουν τους εργαζόμενους να εργάζονται πάνω από τις ανθρώπινες δυνατότητες, να καλύπτουν θέσεις άλλων ειδικοτήτων, (φροντιστή – μεταφορέα – β’ φροντιστή) παραβιάζοντας την νομοθεσία περί ανάπαυσης και εν τέλει εξομοιώνοντας την σύνθεση των ΕΠΙΒΑΤΗΓΩΝ – ΟΧΗΜΑΤΑΓΩΓΩΝ ΠΛΟΙΩΝ με αυτή των ΠΟΝΤΟΠΟΡΩΝ ΠΛΟΙΩΝ.

Απαιτούμε άμεσα τον έλεγχο από μεικτό κλιμάκιο (υπουργείο-ΠΝΟ-ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ MLC, Γιατρό) σε μια σειρά πλοίων της Ακτοπλοΐας και της Γραμμής ΠΑΤΡΑ – ΙΤΑΛΙΑ για να τερματισθεί η απαράδεκτη κατάσταση και να αναδειχτούν οι συνέπειες στην υγεία των πληρωμάτων λόγο της σαδιστικής αντίληψης ορισμένων περί επάνδρωσης των πλοίων.

Απαιτούμε επίσης να συνεδριάσει η ΠΝΟ με θέμα τις μειωμένες συνθέσεις και την άμεση αντιμετώπιση του οξυμμένου προβλήματος.