Σας ενημερώνουμε ότι στις 16 έως 19 Μαΐου 2017 δεν θα πραγματοποιηθούν δρομολόγια λόγω απεργίας της ΠΝΟ.