Ενημερώνουμε ότι σήμερα 26/02/2023 λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών δεν θα εκτελεστούν τα δρομολόγια από Ζάκυνθο προς Κυλλήνη 14:00, από Κυλλήνη προς Ζάκυνθο 16:15, από Πόρο προς Κυλλήνη 15:00 και από Κυλλήνη προς Πόρο 17:00.

Ενημερώνουμε ότι σήμερα 26/02/2023 λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών δεν θα εκτελεστούν τα δρομολόγια από Κυλλήνη προς Ζάκυνθο 16:15, από Κυλλήνη προς Πόρο 17:00, από Κυλλήνη προς Ζάκυνθο 20:30, από Ζάκυνθο προς Κυλλήνη 18:30,από Κυλλήνη προς Πόρο 21:15 και από Πόρο προς Κυλλήνη 19:00.