Με δύο επιστολές, προς το Λιμενικό Ταμείο Ικαρίας, μια για κάθε ένα λιμάνι της Ικαρίας (Άγιος Κήρυκος και Εύδηλος) οι Πλοίαρχοι του Blue Star Myconos Ευάγγελος Αράθυμος και Ηλίας Πιτσικούλης, πλοίου που εξυπηρετεί το νησί μας κάνουν πολύ σημαντικές προτάσεις και επισημάνσεις για την ασφαλέστερη προσέγγιση των πλοίων.

Αναφορικά με τον Εύδηλο επισημαίνεται ότι σε συγκεκριμένα σημεία απαιτείται η εκβάθυνση της λιμενολεκάνης, απομάκρυνση δέστρας και σήμανση συμφώνως της υδρογραφικής υπηρεσίας στα αβαθή ”ακρ.Πριόνι”

Για το λιμάνι του Αγίου Κηρύκου καθώς κατά τις περιόδους που επικρατούν δυσμενείς καιρικές συνθήκες, βόρειων ή νότιων διευθύνσεων ανέμων, οι οποίοι είναι πλευρικοί θα καθιστούν ως και αδύνατη την ασφαλή πρόσδεση του πλοίου, προτείνεται η περεταίρω εκβάθυνση της βόρειας πλευράς του λιμανιού, ενεργοποίηση του παλαιού βόρειου προβλήτα αλλά και την επέκταση του από 17 μέτρων ακόμα ανατολικότερα αλλά και η εκβάθυνση άνω των 8 μέτρων, σχετικά οι Πλοίαρχοι επισυνάπτουν και αναλυτική πρόταση.

Η κατάσταση των λιμανιών της Ικαρίας είναι σίγουρο πως χρειάζεται τη προσοχή των Αρχών και την μέριμνα της Πολιτείας για να γίνουν όλες οι απαραίτητες εργασίες για την ασφαλή και άνετη πρόσδεση των πλοίων όλο τον χρόνο και με κάθε καιρική συνθήκη.

ακολουθούν οι επιστολές.

ΘΕΜΑ: Ενεργοποίηση παλαιού Βόρειου Προβλήτα (Ευγενική υπενθύμιση)

 

Αξιότιμοι Κύριοι/ες,

Σε συνέχεια προηγούμενων επιστολών μας για την ενεργοποίηση του παλαιού Βόρειου προβλήτα (μολαράκι). Κατά τις περιόδους που επικρατούν δυσμενείς καιρικές συνθήκες, βόρειων ή νότιων διευθύνσεων ανέμων, οι οποίοι είναι πλευρικοί θα καθιστούν ως και αδύνατη την ασφαλή πρόσδεση του πλοίου.

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε λοιπόν ότι θα πρέπει να προβείτε σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την ενεργοποίηση του παλαιού Βόρειου προβλήτα (μολαράκι), οι οποίες θα βοηθήσουν στην ασφαλέστερη προσέγγιση του πλοίου μας στο λιμάνι του Αγίου Κηρύκου.

Ο υπάρχων προβλήτας που είναι περίπου 17 μέτρα, προτείνουμε να επεκταθεί ανατολικά κατά 13 μέτρα, σύνολο δηλαδή στα 30 μέτρα και να γίνει εκβάθυνση  πλησίον της περιοχής προέκτασης μεγαλύτερης των 8 μέτρων. Επισυνάπτεται σχέδιο πρότασης.

Να γίνει μερική εκβάθυνση στη βόρεια πλευρά του λιμανιού

Επίσης, πρέπει να τοποθετηθούν προσκρουστήρες στη θέση πρόσδεσης του πλοίου.

ΘΕΜΑ: Λιμένας Ευδήλου

 Αξιότιμοι Κύριοι/ες,

Σε συνέχεια προηγούμενων επιστολών μας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι θα πρέπει να προβείτε σε ορισμένες απαραίτητες ενέργειες, οι οποίες θα βοηθήσουν στην ασφαλέστερη προσέγγιση του πλοίου μας στο λιμάνι του Ευδήλου.

  1. Εκβάνθυνση στην περιοχή στροφής του πλοίου, μετά την ελαφρή προσάραξη Φ/Γ πλοίου (επισυνάπτονται σχετικές φωτο1-2)
  2. Απομάκρυνση δέστρας στο παλιό πράσινο, ώστε να μπορεί το πλοίο εναλλακτικά να προσδέσει σε περίπτωση δυσμενών καιρικών συνθηκών (επισυνάπτεται σχετική φωτο3)
  3. Τοποθέτηση σημαντήρα, συμφώνως οδηγιών υδρογραφικής υπηρεσίας, στα αβαθή «Ακρ. Πριόνι»
  4. Τοποθέτηση μεγαλύτερων προσκρουστήρων στη θέση πρόσδεσης του πλοίου.