Στην FEYTEA Holding πέρασε το 52,93% της Νεώριο Σύρου.

Ειδικότερα, σε σχετική ανακοίνωση η εισηγμένη αναφέρει: “όπως μας γνωστοποίησε οριστικά στις 8.09.2020 η εταιρεία FEYTEA HOLDING LIMITED, με έδρα την Λευκωσία Κύπρου, στην διεύθυνση Καλαμάτας 3. Πάνω Λακαταμιά, η τελευταία απέκτησε δικαιώματα ψήφου ύψους 12.420.181, επί συνόλου 23.463.874 μετοχών, της εταιρείας ΝΕΩΡΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, ήτοι ποσοστού 52,93% επί του συνόλου των μετοχών της”.