Αποδεικνύοντας ότι ο λιμένας Βόλου, είναι επιχειρησιακά έτοιμος όχι μόνο στις ασκήσεις επί χάρτου αλλά και σε πραγματικά σενάρια, ολοκληρώθηκε με επιτυχία την Τρίτη 16 Απριλίου 2024, η άσκηση ευρείας κλίμακας με την κωδική ονομασία «ΤΑΛΩΣ 2024» στην ευρύτερη περιοχή του Εμπορικού Λιμένα-Λιμενικής Εγκατάστασης κυρίως της Περιοχής Διασύνδεσης Υπόχρεων ISPS- Κρουαζιερόπλοιων του Οργανισμού Λιμένος Βόλου.

Η διεξαγωγή της άσκησης είχε σκοπό τη διασφάλιση της εφαρμογής των μέτρων ασφάλειας που απαιτούνται από την Διεθνή και Εθνική Νομοθεσία για την ενίσχυση της ασφάλειας λιμένων λιμενικών εγκαταστάσεων-πλοίων και την αποτελεσματική-άμεση ανταπόκριση για την αντιμετώπιση καταστάσεων εκτάκτου ανάγκης για την πρόληψη και αποτροπή έκνομων ενεργειών και απώλειας ανθρώπινης ζωής εντός λιμένα σε κάθε επίπεδο ασφαλείας.

Μέσω της άσκησης διαπιστώθηκε μεταξύ άλλων, η οργάνωση-συντονισμός μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων-υπηρεσιών, η αποτελεσματικότητα διαδικασιών-εξοπλισμού επικοινωνίας, η κατανόηση καταστάσεων ασφαλείας-επίπεδο ανταπόκρισης σε περιστατικά ασφαλείας και αντιμετώπισης καταστάσεων εκτάκτου ανάγκης και η επάρκεια μέτρων και διαδικασιών ασφάλειας που προβλέπονται από τα αντίστοιχα Σχέδια ασφάλειας.

Την εκδήλωση παρακολούθησαν μεταξύ άλλων, ο Πρόεδρος του Οργανισμού Λιμένος Βόλου κ. Κωνσταντίνος Τζήμος, διευθυντές και προϊστάμενοι τμημάτων του Οργανισμού Λιμένος Βόλου, ο νέος Λιμενάρχης Βόλου κ. Δημήτρης Ζαραζάνης καθώς κι αξιωματικοί της 4ης ΠΕΔΙΛΣ, εργαζόμενοι του Οργανισμού Λιμένος Βόλου κι εκπρόσωποι των εμπλεκομένων φορέων.

Συνοπτική περιγραφή σεναρίου

Σύμφωνα με την συνοπτική περιγραφή του σεναρίου της άσκησης:

ΦΑΣΗ 1: Εφαρμογή μέτρων ασφάλειας κατάπλου κρουαζιεροπλοίων και υποδοχής επιβατών κρουαζιέρας.

ΦΑΣΗ 2: Πτώση επιβάτη κρουαζιέρας στη θάλασσα – Διάσωση – Ανάσυρση και παροχή Α’ Βοηθειών.

ΦΑΣΗ 3: Εκδήλωση πυρκαγιάς σε πλοίο – Κατάσβεση – Απεγκλωβισμός πληρώματος – Παροχή Α’ Βοηθειών.

ΦΑΣΗ 4: Εντοπισμός – Σύλληψη βομβιστή με αυτοσχέδιο εκρηκτικό μηχανισμό – Εξουδετέρωση αυτοσχέδιου εκρηκτικού μηχανισμού.

Εμπλεκόμενοι Φορείς: Οργανισμός Λιμένος Βόλου, Κεντρικό Λιμεναρχείο Βόλου, Πυροσβεστική Υπηρεσία Βόλου, ΕΚΑΒ, Ελληνική Ομάδα Διάσωσης Παράρτημα Μαγνησίας, Καταδυτικό Συνεργείο Ζησόπουλος, Σκάφη ιδιωτών και η North Aegean Slops (απορρύπανση θαλάσσιου χώρου).

Μετά την ολοκλήρωση της άσκησης ο Διευθύνων Σύμβουλος του Οργανισμού Λιμένος Βόλου κ. Σωκράτης Αναγνώστου δήλωσε «Έχοντας πάντα ως στόχος μας ότι το λιμάνι εκτός από πράσινο κι έξυπνο πρωτίστως πρέπει να είναι ασφαλές διοργανώσαμε την άσκηση ευρείας κλίμακας με την κωδική ονομασία «ΤΑΛΩΣ 2024» Οι ασκήσεις αυτές είναι υποχρεωτικές για τα λιμάνια που εφαρμόζουν τον Κώδικα ISPS (Διεθνής Κώδικας Ασφαλείας Πλοίων και Λιμενικών Εγκαταστάσεων). Τις περισσότερες φορές διενεργούνται επί χάρτου. Ωστόσο για να δούμε τα πραγματικά προβλήματα και την ετοιμότητα όλων των εμπλεκομένων μόνο από ασκήσεις στο πεδίο μπορούμε να εξάγουμε ασφαλή συμπεράσματα. Έτσι διοργανώσαμε την παραπάνω άσκηση σύμφωνα και με τις οδηγίες του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Αξιολογήθηκε το επίπεδο ασφαλείας και διαπιστώθηκε ο βαθμός ετοιμότητας όλων των εμπλεκομένων φορέων σύμφωνα με το σενάριο το οποίο αποφασίστηκε και τα αποτελέσματα ήταν απόλυτα θετικά. Θέλω να ευχαριστήσω όλους τους συμμετέχοντες φορείς οι οποίοι έδειξαν τον αναλογούντα ζήλο για την επιτυχία της άσκησης. Ιδιαίτερ όμως θέλω να ευχαριστήσω αυτούς που συμμετείχαν εθελοντικά και συγκεκριμένα, την Ελληνική Ομάδα Διάσωσης Παράρτημα Μαγνησίας, το Καταδυτικό Συνεργείο Ζησόπουλος και τα επιβατηγά σκάφη «ΙΩΑΝΝΑ» και «ΜΕΛΙΝΑ»