Η Ελλάδα αποτελεί πανευρωπαϊκό πρωταθλητή -όχι μόνο σε όρους χωρητικότητας και αριθμού πλοίων- αλλά και στον αριθμό των απασχολουμένων στις θαλάσσιες μεταφορές.

Ειδικότερα, σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat για το 2022 (Ιούνιος 2023) μεταξύ των χωρών της Ε.Ε., ο μεγαλύτερος αριθμός εργαζομένων στις θαλάσσιες μεταφορές καταγράφηκε στην Ελλάδα. Με πληθυσμό που αγγίζει μόλις το 2,3% του ευρωπαϊκού, οι εργαζόμενοι στις θαλάσσιες μεταφορές στη χώρα αντιπροσωπεύουν το 16% του αντίστοιχου συνόλου της Ε.Ε. και ανέρχονται σε 45.900 άτομα.

Την Ελλάδα ακολουθούν η Ιταλία με 35.300 άτομα (12% της Ε.Ε.) και η Γερμανία με 28.600 άτομα (10% της Ε.Ε.).

Σημειώνεται πως οι χώρες της Ε.Ε. με τον μικρότερο αριθμό απασχολουμένων στις θαλάσσιες μεταφορές ήταν το Λουξεμβούργο (600 άτομα), η Μάλτα (1.200 άτομα) και η Λιθουανία (2.300 άτομα).

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα της Eurostat: https://bit.ly/3QQrqcX