Οι ωκεανοί αποτελούν ζωτικό παράγοντα ρύθμισης του κλίματος: Απορροφούν θερμότητα, παράγουν σημαντικές ποσότητες οξυγόνου και καθορίζουν τα καιρικά φαινόμενα. Ταυτόχρονα, παρέχουν τα προς το ζην σε εκατομμύρια ανθρώπους σε όλο τον κόσμο.

Ωστόσο, η συνεχής οικολογική καταστροφή επιφέρει δραματικές συνέπειες και στις θάλασσες που καλύπτουν το 70% της Γης, οδηγώντας σε συνεχή αύξηση της θερμοκρασίας τους και σε σταδιακή αποδυνάμωση των οικοσυστημάτων τους [1]. Ο εντοπισμός 50 και πλέον νεκρών φαλαινών σε Ακτή της Δυτικής Αυστραλίας περί τα τέλη Ιουλίου 2023 [2] θεωρείται -από τους ειδικούς- ενδεικτικός του αντίκτυπου της κλιματικής αλλαγής στη βιοποικιλότητα των ωκεανών.

Πλέον των άμεσων συνεπειών της κλιματικής αλλαγής, καταστροφικές είναι οι επιπτώσεις στις θάλασσες και στη βιοποικιλότητα τους, λόγω της αλόγιστης αλίευσης και μαζικής θανάτωσης ζώων. Ενδεικτικά, κάθε χρόνο δολοφονούνται πάνω από 70 εκατομμύρια καρχαρίες, με την υπεραλίευση να έχει θέσει πάνω από το ένα τρίτο των ειδών καρχαρία υπό εξαφάνιση [3]. Αξίζει να αναφερθεί πως πρόσφατα, 10.000 καρχαρίες δολοφονήθηκαν και ακρωτηριάστηκαν στη Βραζιλία, έτσι ώστε εταιρείες αλιείας να πουλήσουν τα πτερύγιά τους [4].

Για την αναστροφή της καταστροφής του περιβάλλοντος, είναι πλέον επιτακτική η ριζική αλλαγή του τρόπου ζωής αλλά και των καταναλωτικών συνηθειών μας, σύμφωνα με εισηγήσεις αναγνωρισμένων φορέων, οργανισμών και επιστημονικών ιδρυμάτων [5].

Αξίζει να σημειωθεί ότι η ελληνική ναυτιλία είχε αντιληφθεί την άμεση ανάγκη προστασίας των θαλασσών ήδη από το 1982, ιδρύοντας την HELMEPA – Hellenic Marine Environment Protection Association, μία πρωτοποριακή εθελοντική πρωτοβουλία της ελληνικής ναυτιλιακής κοινότητας για την προστασία του θαλασσίου περιβάλλοντος.

👉🏼 Περισσότερες πληροφορίες για την ανάγκη προστασίας του θαλασσίου περιβάλλοντος μπορείτε να διαβάσετε στην ιστοσελίδα της HELMEPA: www.helmepa.gr

[1] https://bit.ly/43Yca0k
[2] https://bit.ly/445uqoG
[3] https://bit.ly/452J0yw
[4] https://bit.ly/47CUjiG
[5] https://bit.ly/3DSjfos