Το ιστορικό καράβι ΙΟΝΙΣ κατά την ναυπήγηση του το 1977. Αρχείο oldithaki – Σπύρου Αρσένη.

Πηγη : http://oldithaki.blogspot.gr