Οι ιδιαίτερα υψηλές τιμές των καυσίμων, καθώς και οι πληθωριστικές πιέσεις που επιφέρουν συνεχείς αναπροσαρμογές και ανατιμήσεις όλων των υπόλοιπων συντελεστών κόστους του μεταφορικού έργου, έχουν οδηγήσει σε αυξήσεις στις τιμές των εισιτηρίων, για τις αεροπορικές, τις χερσαίες, αλλά και τις θαλάσσιες μεταφορές.

Η ελληνική ακτοπλοΐα, εκτός από επιχειρηματική δραστηριότητα, επιτελεί και κοινωνικό έργο καθότι διασφαλίζει την εδαφική συνοχή της χώρας, συνδέοντας τα νησιά με την ηπειρωτική Ελλάδα, φροντίζοντας μεταξύ άλλων για την εύρυθμη τροφοδοσία τους. Υπό αυτό το πρίσμα, επιχειρείται η απορρόφηση μεγάλου μέρους του επιπλέον κόστους για τους επιβάτες, από τις ακτοπλοϊκές εταιρείες.

Παρά τις συνεχείς αυξήσεις στην κοστολογική βάση, τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια παραμένουν σε προσιτές τιμές διασφαλίζοντας τη συνέχιση εξυπηρέτησης των νησιωτικών κοινωνιών με συνέπεια και σε λογικό κόστος, καθώς και τη διατήρηση της δυναμικότητας του τουρισμού στα ελληνικά νησιά, ο οποίος εξυπηρετείται, σε μεγάλο βαθμό, από την ακτοπλοΐα.