Επιταχύνονται οι διαδικασίες για την απομάκρυνση του επικίνδυνου δεξαμενόπλοιου “SLOPS”, που βρίσκεται εγκαταλελειμμένο στον όρμο της Βλύχας από το 2007, σε ημιβυθισμένη κατάσταση με υπολείμματα πετρελαιοειδούς λάσπης και αποτελεί σοβαρότατη απειλή ρύπανσης για το θαλάσσιο και χερσαίο περιβάλλον του κόλπου της Ελευσίνας.

Συγκεκριμένα, ο Οργανισμός Λιμένος Ελευσίνας (Ο.Λ.Ε) ΑΕ εκπονεί εξειδικευμένη οικονομοτεχνική Μελέτη για τον σχεδιασμό και τον τρόπο υλοποίησης της πλήρους απορρύπανσης του Μ/Τ “SLOPS” από τα υπάρχοντα κατάλοιπα-απόβλητα, ώστε στην συνέχεια το πλοίο να παραδοθεί “καθαρό” προς διάλυση.

Η διαδικασία ενεργοποιείται στο πλαίσιο του Μνημονίου Συνεργασίας που έχουν συνυπογράψει ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ο.Λ.Ε. ΑΕ κ. Απόστολος Καμαρινάκης και το “Πράσινο Ταμείο” προκειμένου να αξιοποιηθούν άμεσα διαθέσιμοι πόροι του προγράμματος “Γαλάζιο Ταμείο” για το σύνθετο και δαπανηρό έργο της απομάκρυνσης των ναυαγίων από την περιοχή αρμοδιότητας του Λιμένα Ελευσίνας.

Τονίζεται ότι το μείζον θέμα της περιβαλλοντικά ορθής διαχείρισης του Μ/Τ “SLOPS” απασχολεί και το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, που απέδειξε έμπρακτα την ευαισθησία του σε θέματα προστασίας θαλάσσιου περιβάλλοντος καθώς προχώρησε στην συγκρότηση ειδικής Ομάδας Εργασίας, στην οποία συμμετέχουν στελέχη της Διεύθυνσης Προστασίας Θαλασσίου Περιβάλλοντος του ΥΝΑΝΠ και στελέχη του Ο.Λ.Ε. ΑΕ, αρμόδια για θέματα περιβάλλοντος. Όπως διαπιστώνουν τα μέλη της Ομάδας Εργασίας, η οικονομοτεχνική Μελέτη είναι αναγκαία προκειμένου να επέλθει η τεχνική και οικονομική ωρίμανση του έργου για την οριστική απομάκρυνση του  Μ/Τ “SLOPS” και να απαλλαγεί η περιοχή της Ελευσίνας από το επικίνδυνο ναυπήγημα.

Η εκπόνηση της Μελέτης, που ανατέθηκε σε ειδικό σύμβουλο κατόπιν σχετικής απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ο.Λ.Ε. ΑΕ, κρίνεται απαραίτητη και εξαιρετικά επείγουσα, λόγω της εξειδικευμένης μεθοδολογίας που απαιτείται, προκειμένου να μειωθεί ο κίνδυνος πρόκλησης περαιτέρω ρύπανσης καθ΄ όλη την διάρκεια του έργου απομάκρυνσης του ναυαγίου.

Επιπλέον με την Μελέτη καθορίζεται συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για τις εργασίες διαχείρισης των αποβλήτων που υπάρχουν στο κουφάρι του Μ/Τ “SLOPS”, καθώς και της αποκατάστασης του περιβάλλοντος χώρου, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Σημειώνεται ότι ο Ο.Λ.Ε. ΑΕ, κατάφερε τα τελευταία τρία χρόνια να απομακρύνει, συνολικά, 18 επικίνδυνα-επιβλαβή πλοία και ναυάγια από σημεία δικαιοδοσίας του.