Κατόπιν της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης του Μετόχου του Οργανισμού Λιμένος Πατρών Ανων. Εταιρεία την 4η Αυγούστου 2023, ο κ. Παναγιώτης Αναστασόπουλος εξελέγη ως νέο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού, σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους κ.Παναγιώτη Τσώνη.

Ακολούθως, στην Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε. την 7η Αυγούστου 2023, ο κ. Αναστασόπουλος εξελέγη ομόφωνα Δ/νων Σύμβουλος του Οργανισμού.

Κατόπιν αυτών, η σύνθεση του Δ.Σ. του Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε. έχει ως εξής:

 1. Κάνιστρα Ερασμία του Ιωάννη,  Πρόεδρος Δ.Σ., (μη εκτελεστικό μέλος)
 2. Αναστασόπουλος Παναγιώτης του Γεωργίου, Δ/νων Σύμβουλος, (εκτελεστικό μέλος)
 3. Καλλιανού Άννα-Μαρία του Δημητρίου, μέλος (μη εκτελεστικό)
 4. Καραμεσίνη Παναγιώτα του Περικλή, μέλος (μη εκτελεστικό)
 5. Κάτσενος Σταύρος του Ιωάννη, μέλος (μη εκτελεστικό)
 6. Μπάρος Δημήτριος του Κωνσταντίνου, μέλος (μη εκτελεστικό)
 7. Παπασημακόπουλος Χρήστος του Περικλή μέλος,  (μη εκτελεστικό)
 8. Πολίτης Σπυρίδων του Παναγιώτη, μέλος (μη εκτελεστικό)
 9. Ρόδης Γεώργιος του Κωνσταντίνου, μέλος (μη εκτελεστικό)
 10. Στάμος Κωνσταντίνος του Παναγιώτη, μέλος (μη εκτελεστικό)
 11. Τσίρης Γεώργιος του Κωνσταντίνου, μέλος (μη εκτελεστικό)