Ο Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου συμμετείχε στην ΔΕΘ, στο μεγαλύτερο θεσμικό εκθεσιακό γεγονός που είναι συνυφασμένο με την ιστορία, τόσο της οικονομικής αλλά και της πολιτιστικής ανάπτυξης της χώρας. Οι τομείς που αναπτύχθηκαν στην φετινή Δ.Ε.Θ., παρουσιάστηκαν και παρουσιάζονται οι νέες προτάσεις της αγοράς σε θέματα τεχνολογίας, καινοτομίας, προστασίας του περιβάλλοντος, ενέργειας, εκπαίδευσης, νεοφυών επιχειρήσεων και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.

Ο Πρόεδρος του ΔΣ κ. Ιωάννης Βαρδαβάς εκπροσώπησε τον Οργανισμό Λιμένος Ηρακλείου στην ΔΕΘ, σε περίπτερο του Οργανισμού Λιμένος Θεσσαλονίκης (ΟΛΘ), το οποίο είχε την φιλοξενία όλων των λιμένων της Ελλάδος. Ο Πρόεδρος του ΟΛΗ κ. Ιωάννης Βαρδαβάς είχε μια σειρά συναντήσεων με τον Πρόεδρο του ΟΛΘ και Πρόεδρο της ΕΛΙΜΕ κ. Αθανάσιο Λιάγκο καθώς επίσης και μία σειρά επαφών με τους Προέδρους και εκπροσώπους των υπολοίπων Λιμένων της Ελλάδας.

H συνεργασία μεταξύ λιμένων αποτελεί μία σύγχρονη πρακτική στην παγκόσμια λιμενική βιομηχανία και έχει συγκεκριμένα πεδία δράσης, στη διοίκηση και οργάνωση των λιμανιών, στην προστασία του θαλασσίου περιβάλλοντος, στην ασφάλεια των λιμενικών εγκαταστάσεων, στην ανάπτυξη των παραλιμένιων περιοχών, στην περιφερειακή ανάπτυξη και στις πολιτικές σύζευξης Τουρισμού και Πολιτισμού.

Στο πλαίσιο αυτό της συνεργασίας προηγήθηκε ΔΣ της ΕΛΙΜΕ στα γραφεία του ΟΛΘ, όπου συζητήθηκαν πρωτοβουλίες, ενέργειες και δράσεις που κρίνονται αμοιβαία επωφελείς για • την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών και ιδεών με γνώμονα την αντιμετώπιση των προκλήσεων και την κάλυψη των υφιστάμενων και μελλοντικών αναγκών των εμπορικών και τουριστικών λιμένων,
• την βελτίωση των λειτουργικών διαδικασιών και μέτρων για την ασφάλεια της ανθρώπινης ζωής, των πλοίων και των εγκαταστάσεων,
• την βελτίωση των συνθηκών για την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος,
• την βελτίωση του θεσμικού πλαισίου που διέπει τη δημιουργία και λειτουργία εμπορικών και τουριστικών λιμένων με σκοπό τον υγιή ανταγωνισμό, την ανάπτυξη νέων λιμενικών εγκαταστάσεων και την αναβάθμιση των υφιστάμενων
• την αύξηση της ανταγωνιστικότητας και την προσέλκυση επενδύσεων στους Ελληνικούς λιμένες
• την προώθηση και στήριξη στους Δημόσιους Φορείς (Υπουργείο Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής και Τουρισμού) των θεσμικών και λοιπών ζητημάτων που απασχολούν τους Ελληνικούς λιμένες
• την βελτίωση συνολικά της ποιότητας των υπηρεσιών που παρέχονται από τους Ελληνικούς λιμένες.

Στη συνέχεια υπεγράφη Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ ΕΛΙΜΕ και της Ένωσης Μαρίνων Ελλάδας καθώς επίσης ελήφθη και η απόφαση, κατά την συνεδρίαση του ΔΣ της ΕΛΙΜΕ, αναφορικά με την χορηγία βοήθειας στους συμπολίτες μας που επλήγησαν από τα έκτακτα καιρικά φαινόμενα στο Βόλο.

ΑΠΟ ΟΛΗ ΑΕ