Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, το νέο αυτό κέντρο επιτρέπει στο νηογνώμονα να διαχειρίζεται τα πλοία του με μεγαλύτερη ακρίβεια και αποτελεσματικότητα σε όλο τον κόσμο. Η δημιουργία του κέντρου αυτού, μαζί με τη μετεγκατάσταση του Αναπληρωτή Executive Vice President for the Marine Business, Massimo Volta, στον Πειραιά, αποτελεί μέρος της μακροπρόθεσμης στρατηγικής της εταιρείας για την περαιτέρω ενίσχυση της παρουσίας της στην Ελλάδα.

Το νέο αυτό κέντρο θα καταστήσει δυνατή την ενσωμάτωση, σε πραγματικό χρόνο και σε μία μόνο πλατφόρμα, των εγγραφών και πιστοποιητικών του πλοίου, σχεδίων του πλοίου, εγχειριδίων και υπολογισμών, με δεδομένα από τον αυτοματισμό του πλοίου και μετεωρολογικές πληροφορίες, στατιστικά στοιχεία ελέγχου από το κράτος λιμένα, ζώνες πειρατείας, περιοχές ECA και SECA, ειδοποιήσεις πλοήγησης, διαθεσιμότητα παροχών υπηρεσιών και πολλές άλλες υπηρεσίες. Θα υπάρχει επίσης η δυνατότητα να συμπεριλαμβάνονται οι βασικοί δείκτες απόδοσης του πλοίου στο σύστημα ERP του πλοιοκτήτη, όπως για παράδειγμα στοιχεία για το πλήρωμα.

Η παρακολούθηση απόδοσης του πλοίου θα ολοκληρωθεί με αναλυτικά στοιχεία βελτιστοποίησης, βασισμένα τόσο στα ιστορικά δεδομένα όσο και σε προβλέψεις Τεχνητής Νοημοσύνης.

Το «Κέντρο Διαχείρισης Στόλου» θα ενσωματώσει την «narrow-band» τεχνολογία για ζωντανή μετάδοση, που διαθέτει ο RINA, η οποία θα επιτρέπει την εξ αποστάσεως διεξαγωγή επιθεωρήσεων να πραγματοποούνται άμεσα και  χωρίς καθυστέρηση, παρέχοντας την δυνατότητα για συνεργασία των επιθεωρητών του RINA και κάποιων ειδικών, των μηχανικών του πλοίου,  καθώς επίσης και των κατασκευαστών και τεχνικών. Η πλατφόρμα θα εμφανίζει τα δεδομένα της θέσης του πλοίου σε πραγματικό χρόνο αλλά και τα δεδομένα πλοήγησης ολόκληρου του στόλου, επιτρέποντας στο νηογνώμονα να μπορεί να υποστηρίζει και τους πλοιοκτήτες με πλοία τα οποία δεν είναι στην κλάση του RINA.

Τελικά, η πληροφορία σχετικά με την κλάση και την πιστοποίηση του στόλου του RINA μέσα από το «Κέντρο Διαχείρισης Ελέγχου» θα επιτρέψει στην έμπειρη ομάδα επιθεωρητών, να παρακολουθεί και να ανταποκρίνεται άμεσα τόσο σε αναμενόμενες όσο και απρόβλεπτες απαιτήσεις του πλοίου, βελτιστοποιώντας τις λειτουργίες διαχείρισης και διευκολύνοντας τον πλοιοκτήτη να μην σπαταλάει χρόνο.

Ως μέρος του RINACube, της πλατφόρμας που βασίζεται στο cloud του RINA, το «Κέντρο Διαχείρισης Στόλου» αντιπροσωπεύει τον τρόπο με τον οποίο ο νηογνώμονας σκοπεύει να προσφέρει τις υπηρεσίες του ( ταξινόμηση και κυβερνητική πιστοποίηση) όσο και σε άλλες πρόσθετες καινοτόμες υπηρεσίες, όπως εργαλεία διαχείρισης επιδόσεων,  προγνωστική συντήρηση και ψηφιακών διδύμων επιτρέποντας την βελτιστοποίηση του πλοίου και τη μείωση του λειτουργικού κόστους – με υποστήριξη 360 ° και 24/7.

Το «Κέντρο Διαχείρισης Στόλου» βρίσκεται στο γραφείο του RINA στον Πειραιά, το οποίο πρόσφατα επεκτάθηκε.

Ο Paolo Moretti, Διευθύνων Σύμβουλος της RINA Services είπε: «Είμαστε πλέον πλήρως εναρμονισμένοι με το  μέλλον της ναυτιλίας. Οι πλατφόρμες παρακολούθησης και ανάλυσης δεδομένων παρέχουν ισχυρές δυνατότητες ανάλυσης για την παροχή πληροφοριών και επιχειρηματικών πληροφοριών από τα δεδομένα. Ο τρόπος με τον οποίο οι νηογνώμονες προσφέρουν τις υπηρεσίες τους αλλάζει, η ικανότητά τους να παρέχουν στη ναυτιλιακή βιομηχανία πρόσθετες υπηρεσίες που στοχεύουν στην αποτελεσματικότητα, την ασφάλεια και τη βιωσιμότητα θα είναι υψίστης σημασίας για ολόκληρο τον κλάδο. Αυτό στοχεύουμε δημιουργώντας το Κέντρο Διαχείρισης Ελέγχου στον Πειραιά το οποίο είναι διαθέσιμο στους Έλληνες πλοιοκτήτες, υποστηρίζοντας στρατηγικές αποφάσεις και οδηγώντας στην επιχειρησιακή αριστεία.»