2022 Εγκύκλιος χορήγησης έκτακτης οικονομ. ενίσχυσης λόγω εορτών Χριστουγέννων 2022 94Λ6469ΗΞΞ-ΞΥΟ 2022 ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ